Meie tegevuskava:

Meie tegevuskava kolm eelist:

  1. Esiteks on see koostatud elanike ettepanekute (288 tk) alusel – oleme ainuke jõud, kes suhtleb meie elanikega otse ja pidevalt.

  2. Teiseks on iga punkti taga vähemalt üks meie kandidaat, kes vastutab selle elluviimise eest.

  3. Kolmandaks – kõik punktid on konkreetsed ja teostatavad!

 

ÜLEVALLALISED

TAPA linn

TAMSALU linn

VALLA ASULAD

KERGLIIKLUSTEEDE VÕRGUSTIKU arendamine